Quan hệ tình dục sau sinh 1 tháng, nên hay không?

Phụ nữ nên kiêng quan hệ vợ chồng ít nhất 6 tuần nếu sinh thường. Ảnh: Beingtheparent.
Phụ nữ nên kiêng quan hệ vợ chồng ít nhất 6 tuần nếu sinh thường. Ảnh: Beingtheparent.
Phụ nữ nên kiêng quan hệ vợ chồng ít nhất 6 tuần nếu sinh thường. Ảnh: Beingtheparent.
Lên top