Quần áo và giày dép có thể mang COVID-19 từ ngoài vào nhà hay không?

Đến nay chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 qua quần áo, giày dép.
Đến nay chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 qua quần áo, giày dép.
Đến nay chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 qua quần áo, giày dép.
Lên top