Quả rắn - "ngọc quý" bị lãng quên

Quả rắn có ở một số tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà, Vũng Tàu, Kiên Giang… Ảnh: Thiên Minh
Quả rắn có ở một số tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà, Vũng Tàu, Kiên Giang… Ảnh: Thiên Minh
Quả rắn có ở một số tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà, Vũng Tàu, Kiên Giang… Ảnh: Thiên Minh
Lên top