Phú Yên: Nhiều trường hợp về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế

Tỉnh ủy Phú Yên họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhã Uyên
Tỉnh ủy Phú Yên họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhã Uyên
Tỉnh ủy Phú Yên họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhã Uyên
Lên top