“Phù thủy gameshow” Vũ Thành Vinh nhập viện không phải do bệnh lạ

Đạo diễn gameshow Vũ Thành Vinh (ảnh Y.T)
Đạo diễn gameshow Vũ Thành Vinh (ảnh Y.T)