Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc cắt bao quy đầu đắt gấp 10 lần BV công

Bộ Trưởng Bộ Y tế làm việc với bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi. Ảnh K.Q
Bộ Trưởng Bộ Y tế làm việc với bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi. Ảnh K.Q
Bộ Trưởng Bộ Y tế làm việc với bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi. Ảnh K.Q