Phòng dịch viêm phổi lạ: Phân loại người bệnh ngay từ khâu đăng ký

Hiện các cửa khẩu đang được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: T.Dũng
Hiện các cửa khẩu đang được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: T.Dũng
Hiện các cửa khẩu đang được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: T.Dũng
Lên top