Phòng dịch Corona: Giữ khoảng cách bao nhiêu khi giao tiếp trực tiếp?

Để phòng tránh lây nhiễm virus Corona, chuyên gia y tế Trung Quốc khuyến cáo nên giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét khi giao tiếp trực tiếp đối với người khỏe mạnh. Ảnh: NDNB
Để phòng tránh lây nhiễm virus Corona, chuyên gia y tế Trung Quốc khuyến cáo nên giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét khi giao tiếp trực tiếp đối với người khỏe mạnh. Ảnh: NDNB
Để phòng tránh lây nhiễm virus Corona, chuyên gia y tế Trung Quốc khuyến cáo nên giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét khi giao tiếp trực tiếp đối với người khỏe mạnh. Ảnh: NDNB
Lên top