Phòng chống dịch COVID-19: Cách ly tại nhà như thế nào cho hiệu quả?

Cách ly tại nhà là biện pháp phòng COVID-19 hữu hiệu. Ảnh: T.H
Cách ly tại nhà là biện pháp phòng COVID-19 hữu hiệu. Ảnh: T.H
Cách ly tại nhà là biện pháp phòng COVID-19 hữu hiệu. Ảnh: T.H
Lên top