Phẫu thuật thành công u xơ tử cung khổng lồ hơn 10kg cho bệnh nhân

Khối u xơ tử cung được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Khối u xơ tử cung được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Khối u xơ tử cung được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top