Phẫu thuật thành công khối u dị dạng cho bé 6 ngày tuổi

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhi H.
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhi H.
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhi H.