Phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp 30 năm mới phát hiện

Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân Hòa
Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân Hòa