Phẫu thuật thành công bảo tồn mắt trái một phụ nữ u màng não

Bác sĩ kiểm tra phim chụp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ kiểm tra phim chụp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ kiểm tra phim chụp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top