Phẫu thuật thẩm mỹ “tràn lan” - tai họa khôn lường

Chuyện quản lý các thẩm mỹ viện vẫn còn khá mập mờ, khiến nhiều cơ sở lợi dụng, làm “chui”. Ảnh: THẢO ANH
Chuyện quản lý các thẩm mỹ viện vẫn còn khá mập mờ, khiến nhiều cơ sở lợi dụng, làm “chui”. Ảnh: THẢO ANH
Chuyện quản lý các thẩm mỹ viện vẫn còn khá mập mờ, khiến nhiều cơ sở lợi dụng, làm “chui”. Ảnh: THẢO ANH