Phẫu thuật tạo hình thành công cho cô gái mắc hội chứng không âm đạo

Bác sĩ tạo hình âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC
Bác sĩ tạo hình âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC
Bác sĩ tạo hình âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC
Lên top