Phẫu thuật phổi thành công cho cụ ông cao tuổi nhất từ trước tới nay

Cụ ông 90 tuổi sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC
Cụ ông 90 tuổi sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC
Cụ ông 90 tuổi sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC
Lên top