Phẩu thuật nối thành công cẳng tay bị chém đứt gần lìa cho một thanh niên