Phẫu thuật lấy viên bi kim loại ở vùng cột sống cổ bệnh nhân

Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top