Phát hiện thêm 2 trường hợp mới nhiễm virút Zika tại TP Hồ Chí Minh