Phát hiện mảnh kim loại bị “bỏ quên” trong thực quản bé trai 2 tuổi

Dị vật được lấy ra trong cơ thể bé 2 tuổi
Dị vật được lấy ra trong cơ thể bé 2 tuổi
Dị vật được lấy ra trong cơ thể bé 2 tuổi
Lên top