Phát hiện hạt ngô sắp nảy mầm trong mũi bé gái

Hạt ngô trương lên, sắp nảy mầm được phát hiện trong mũi bé gái. Ảnh: HV.
Hạt ngô trương lên, sắp nảy mầm được phát hiện trong mũi bé gái. Ảnh: HV.
Hạt ngô trương lên, sắp nảy mầm được phát hiện trong mũi bé gái. Ảnh: HV.
Lên top