Phát hiện hàng trăm kg thịt heo đã hết hạn sử dụng tại TPHCM

Thịt heo đã hết hạn sử dụng. Ảnh: Ban Quản lý ATTP TPHCM
Thịt heo đã hết hạn sử dụng. Ảnh: Ban Quản lý ATTP TPHCM
Thịt heo đã hết hạn sử dụng. Ảnh: Ban Quản lý ATTP TPHCM
Lên top