Phát hiện hàng nghìn ki-lô-gam lòng lợn sấy mất vệ sinh, không xuất xứ

Cơ sở chế biến hàng tấn lòng lợn không  đảm bảo vệ sinh thực phẩm bị Công an bất ngờ kiểm tra vào ngày 13.5 tại Móng Cái. Ảnh: CAQN
Cơ sở chế biến hàng tấn lòng lợn không đảm bảo vệ sinh thực phẩm bị Công an bất ngờ kiểm tra vào ngày 13.5 tại Móng Cái. Ảnh: CAQN
Cơ sở chế biến hàng tấn lòng lợn không đảm bảo vệ sinh thực phẩm bị Công an bất ngờ kiểm tra vào ngày 13.5 tại Móng Cái. Ảnh: CAQN
Lên top