Phát hiện hàng loạt ca mắc bệnh gout ở người trẻ tuổi

Bệnh gout còn gây ra sỏi thận, suy thận và ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan khác trong cơ thể... rất nguy hiểm.
Bệnh gout còn gây ra sỏi thận, suy thận và ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan khác trong cơ thể... rất nguy hiểm.
Bệnh gout còn gây ra sỏi thận, suy thận và ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan khác trong cơ thể... rất nguy hiểm.
Lên top