Phát hiện gần 1000 viên sỏi trong túi mật của nữ bệnh nhân

Gần 1000 viên sỏi trong túi mật của nữ bệnh nhân.
Gần 1000 viên sỏi trong túi mật của nữ bệnh nhân.
Gần 1000 viên sỏi trong túi mật của nữ bệnh nhân.