Phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán

Tỉnh Bình Dương phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán. Ảnh: QLTT BD
Tỉnh Bình Dương phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán. Ảnh: QLTT BD
Tỉnh Bình Dương phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán. Ảnh: QLTT BD
Lên top