Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện 56 cá thể muỗi vằn tự nhiên dương tính với virus Zika