Phạt 140 triệu đồng với phòng khám có bác sĩ Trung Quốc tại Đà Nẵng

Phòng khám Hữu Nghị bị tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng. Ảnh: TT
Phòng khám Hữu Nghị bị tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng. Ảnh: TT
Phòng khám Hữu Nghị bị tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng. Ảnh: TT
Lên top