Pháp cấm điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét

Chính phủ Pháp cấm điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét. Ảnh: AFP
Chính phủ Pháp cấm điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét. Ảnh: AFP
Chính phủ Pháp cấm điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét. Ảnh: AFP
Lên top