Pepsi Việt Nam bị phạt 25 triệu đồng vì kiểm nghiệm sản phẩm không đầy đủ