Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Otto Bock giúp người khuyết tật độc lập và tự tin trong cuộc sống

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H