Ông Trương Quý Dương có mặt ở Việt Nam, các chi tiết "mật" vụ án tai biến chạy thận có được tháo gỡ?

Vai trò của ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận
Vai trò của ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận
Vai trò của ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM