Ông Tiến sỹ đi cắt ngón chân khổng lồ

Ngón chân khổng lồ của cháu Huế trước khi được phẫu thuật. Ảnh: Tâm Am
Ngón chân khổng lồ của cháu Huế trước khi được phẫu thuật. Ảnh: Tâm Am
Ngón chân khổng lồ của cháu Huế trước khi được phẫu thuật. Ảnh: Tâm Am
Lên top