Ốc xe tải bắn đâm thẳng vào mắt

Ốc ôtô được lấy ra khỏi mắt nạn nhân.
Ốc ôtô được lấy ra khỏi mắt nạn nhân.