Ô nhiễm không khí: Thủ phạm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu

Theo kết quả nghiên cứu mới, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu. Ảnh: AP
Theo kết quả nghiên cứu mới, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu. Ảnh: AP
Theo kết quả nghiên cứu mới, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu. Ảnh: AP
Lên top