Nuốt tăm xỉa răng, một người dân Quảng Nam bị thủng dạ dày xuyên qua gan

Nuốt tăm xỉa răng, một người dân Quảng Nam thủng dạ dày xuyên qua gan. Ảnh: BVĐN
Nuốt tăm xỉa răng, một người dân Quảng Nam thủng dạ dày xuyên qua gan. Ảnh: BVĐN
Nuốt tăm xỉa răng, một người dân Quảng Nam thủng dạ dày xuyên qua gan. Ảnh: BVĐN
Lên top