Nuốt một viên thuốc mà không uống nước có hại như thế nào?

Uống thuốc không có nước là việc không nên làm vì sẽ gây tổn thương thực quản. Ảnh đồ họa: P.Công
Uống thuốc không có nước là việc không nên làm vì sẽ gây tổn thương thực quản. Ảnh đồ họa: P.Công
Uống thuốc không có nước là việc không nên làm vì sẽ gây tổn thương thực quản. Ảnh đồ họa: P.Công
Lên top