Nước RO “giết” 8 bệnh nhân chạy thận nguy hiểm thế nào?

Quy trình chạy thận phải rất chặt chẽ. Ảnh L.H
Quy trình chạy thận phải rất chặt chẽ. Ảnh L.H