Nước nhiễm dầu nhớt: Phức tạp, khó xử lý và nguy hiểm cho sức khoẻ

Người dân đi xin nước khi nước máy hiện tượng nước có mùi khét. Ảnh: N.Hà- T.Thế
Người dân đi xin nước khi nước máy hiện tượng nước có mùi khét. Ảnh: N.Hà- T.Thế
Người dân đi xin nước khi nước máy hiện tượng nước có mùi khét. Ảnh: N.Hà- T.Thế
Lên top