Nữ sinh nghi ngộ độc trà sữa đã tử vong

Bệnh nhi U khi được cấp cứu lên BV Nhi đồng 1 (TP.HCM)
Bệnh nhi U khi được cấp cứu lên BV Nhi đồng 1 (TP.HCM)
Bệnh nhi U khi được cấp cứu lên BV Nhi đồng 1 (TP.HCM)
Lên top