Nữ sinh hôn mê, nói sảng sau buổi liên hoan

BS cấp cứu cho 1 ca ngộ độc rượu
BS cấp cứu cho 1 ca ngộ độc rượu
BS cấp cứu cho 1 ca ngộ độc rượu