Nữ sinh Hà Nội bị đánh đến gãy tay, rách đầu phải khâu nhiều mũi

Nữ sinh P.K.T nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chảy nhiều máu vùng đầu (Ảnh: BVCC)
Nữ sinh P.K.T nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chảy nhiều máu vùng đầu (Ảnh: BVCC)
Nữ sinh P.K.T nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chảy nhiều máu vùng đầu (Ảnh: BVCC)