Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nữ công nhân mang thai hồi tỉnh nhờ những “tấm lòng vàng”

Nữ công nhân mang thai hồi phục nhờ những tấm lòng vàng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nữ công nhân mang thai hồi phục nhờ những tấm lòng vàng. Ảnh: Thuỳ Trang