Nữ bệnh nhân thủng ruột non vì nuốt xương cá kìm

Xương cá đâm thủng ruột non người bệnh được các bác sĩ lấy ra. Ảnh; TX
Xương cá đâm thủng ruột non người bệnh được các bác sĩ lấy ra. Ảnh; TX
Xương cá đâm thủng ruột non người bệnh được các bác sĩ lấy ra. Ảnh; TX
Lên top