Nữ bác sĩ và những trăn trở với nghề

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len - Giám đốc BV Đa khoa MEDLATEC
ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len - Giám đốc BV Đa khoa MEDLATEC
ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len - Giám đốc BV Đa khoa MEDLATEC
Lên top