Nối thành công ngón tay đứt rời do máy cưa cắt đứt

Ngón tay của bệnh nhân được nối lại thành công và đang phục hồi. Ảnh do BV cung cấp
Ngón tay của bệnh nhân được nối lại thành công và đang phục hồi. Ảnh do BV cung cấp
Ngón tay của bệnh nhân được nối lại thành công và đang phục hồi. Ảnh do BV cung cấp
Lên top