Nối thành công "cậu nhỏ" bị đứt lìa

Bệnh nhân sau ca nối dương vật thành công. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân sau ca nối dương vật thành công. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân sau ca nối dương vật thành công. Ảnh do BV cung cấp
Lên top