Nối thành công cánh tay đứt lìa: Bệnh viện tuyến tỉnh đã đủ niềm tin cho bệnh nhân?

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đáp ửng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em ở TP. Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đáp ửng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em ở TP. Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đáp ửng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em ở TP. Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.
Lên top