Nối thành công bàn tay đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu

Các bác sĩ xử lý rửa mạch phần bàn tay bị đứt rời. Ảnh CTV
Các bác sĩ xử lý rửa mạch phần bàn tay bị đứt rời. Ảnh CTV
Các bác sĩ xử lý rửa mạch phần bàn tay bị đứt rời. Ảnh CTV
Lên top