Nội soi gắp còi đồ chơi trong phế quản bé trai 3 tuổi

Chiếc còi nhựa được lấy ra từ phế quản bệnh nhi.
Chiếc còi nhựa được lấy ra từ phế quản bệnh nhi.
Chiếc còi nhựa được lấy ra từ phế quản bệnh nhi.
Lên top